HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM VÀ CÁC SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT TRẠM TẤU

Thực hiện kế hoạch số 20/KH-THPTTrT ngày 03/12/2018 của trường Trung học phổ thông Trạm Tấu về tổ chức Hội thi thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm năm học 2018 - 2019, các tổ chuyên môn, các nhóm bộ môn tích cực hưởng ứng

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều