Ban lãnh đạo
 • Hà Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01656254866
  • Email:
   hachuyen989@gmail.com
 • Lê Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM tổ Văn Sử - Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916991514
  • Email:
   lthangc3tt.@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn - Sử
  • Điện thoại:
   01689473097
  • Email:
   htminhc3tt.@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943561885
  • Email:
   hthienc3tt.@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều