Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Ngân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên Ban chi ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
  • Điện thoại:
   01683147520
  • Email:
   nganhac3tt2013@gmail.com
 • Đỗ Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Phó BT Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01239464054
  • Email:
   dtcongc3tt.@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01653389643
  • Email:
   nttinhc3tt.@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều