Ban lãnh đạo
 • Hoàng Văn On
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên - Trưởng ban TTND
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973881216
  • Email:
   hoangvanon88@gmail.com
 • Lê Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM tổ Văn Sử - Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916991514
  • Email:
   lthangc3tt.@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Ngân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên Ban chi ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
  • Điện thoại:
   01683147520
  • Email:
   nganhac3tt2013@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều